Over 30 års erfaring og ekspertise 

Imago Parterapi

Hvad er imago parterapi?

Imago parterapi er baseret på de bedste elementer fra andre kendte terapiformer.

Imago parterapi adskiller sig særligt fra andre parterapeutiske tilgange ved at størstedelen af sessionen former sig som en samtale mellem dig og din partner. Det er jeres kontakt der er i fokus.

Terapeuten fungerer nærmest som en coach. Parterapien er tilrettelagt som en samtale mellem dig og din partner, og det er terapeutens opgave at guide og støtte samtalen.

Målet med imago parterapi er derfor at styrke din og din partners kontakt, dialog og tilknytning. Det mål nås selvfølgelig bedst, hvis det er jer, der taler med hinanden.

Imago parworkshop

En workshop for jer, der ønsker at genfinde eller styrke kærligheden. I vil som par lære at transformere konflikt til kontakt; rutineliv til passion. Vores parworkshop er velegnet til par, der ønsker at arbejde mere bevidst og målrettet med såvel de små sammenstød i hverdagen, som de mere fundamentale udfordringer i parforholdet.

Workshoppen er en effektiv genvej til et styrket forhold, og en parweekend uden terapi svarer til mindst et halvt års parterapi.

LÆS MERE HER

Imago parterapeut uddannelsen

Med Imago parterapeut-certificeringen får du en garanti for, at du er uddannet af en godkendt og særlig erfaren kliniker fra Imagos internationale fakultet, Imago International Training Institute (IITI). Din træner, John Hjarsø Mortensen, er dekan i fakultetet.

I Danmark udbydes parterapeut-efteruddannelsen af Dansk Imagocenter. Undervisningen udføres af klinisk instruktør, dekan og fakultetsmedlem i Imago International Training Institute John Hjarsø Mortensen (Cand.psych). John er p.t. i gang med en PHD om Imago på Daybrek University.

John er den eneste, der uddanner Imago-parterapeuter i Skandinavien.

Certificeringen og betegnelsen Imagoparterapeut er et trademark, der giver parrene garanti for, at de ved henvendelse til en Imagoterapeut kan regne med, at terapeuten har en meget høj grad af fortrolighed med Imagoteori og –metode. Imagoterapi er en forskningsbaseret tilgang.

LÆS MERE HER

Imago-sociokratisk lederuddannelse

"Er du på udkig efter at styrke din teambuilding og skabe et mere samarbejdsorienteret og effektivt arbejdsmiljø? Vores lederuddannelser og workshops bygger på principperne om dialogisk kommunikation, sociokrati og praksisfællesskaber. Ved at lære at facilitere åben og respektfuld dialog, vil dine ledere kunne bygge tillid, fremme innovation og træffe bedre beslutninger som team. Derudover fokuserer vores programmer på principperne om sociokrati, et governance-system, der tillader decentraliseret beslutningstagning og ligedelt deltagelse fra alle medlemmer. Og gennem oprettelsen af praksisfællesskaber, vil din gruppe have mulighed for at lære af og støtte hinanden i den løbende forbedring af deres færdigheder og praksisser. Investér i din gruppes udvikling og se resultaterne i din organisation's succes."

LÆS MERE HER